‘Het Belgisch huwelijk’ van Marc Reugebrink, het leven is niet altijd vurrukkulluk.

tumblr_inline_pe6oebq4Tb1s0xvfa_540

In zijn vijfde roman, Het Belgisch huwelijk, brengt Marc Reugebrink het onderhoudende verhaal van de onverbeterlijke romanticus Max Herder, een minzame sinds jaar en dag in Gent wonende Nederlander die op het punt staat te trouwen met Isabelle, een volbloed Vlaamse die hem met zijn neus op de feiten drukt. Max’ grote droom is immers Vlaming onder de Vlamingen te zijn, maar dat lijkt niet zo eenvoudig in een land dat uit elkaar dreigt te vallen. Dat Max er maar niet in slaagt zijn stormachtig amoureus verleden definitief achter zich te laten, helpt hem evenmin vooruit. Een vermakelijke, los gecomponeerde pastiche op de romcom, maar ook een knap geschreven ode aan de eeuwige liefde en de fiere stede Gent. Lees verder ‘Het Belgisch huwelijk’ van Marc Reugebrink, het leven is niet altijd vurrukkulluk.